Samtal före / efter förlossning

Lena Fransson   Leg Barnmorska   

         Leg Psykoterapeut


Samtal under graviditet


Att bli förälder väcker ofta både glädje och många funderingar. Hur kommer det att bli? Kommer jag att klara av det? Vi omges av förväntningar på hur det skall kännas och vara under graviditeten och ibland blir det inte som vi hoppats på. Stress, oro och nedstämdhet eller rädsla inför födelsen kan göra att vi inte mår bra. Då kan det vara skönt att tala om det tillsammans med mig som psykoterapeut och erfaren barnmorska.


Att ta hand om sitt barn är något vi alla har i våra gener. Det händer att tidigare erfarenheter eller traumatiska upplevelser i livet kan påverka oss och vår egen självbild som förälder.

I psykoterapi ges möjlighet att bearbeta och läka sådana händelser och därigenom kunna gå vidare vilket har betydelse för den egna förmågan att skapa trygga anknytningsmönster.


Exempel på områden du kan få hjälp med:


  • Oro / Ångest
  • Förlossningsrädsla
  • Stressrelaterade problem
  • Nedstämdhet / Depression
  • Kris, sorg och förluster
  • Relationssvårigheter
Samtal efter förlossning


Det händer att förlossningsupplevelsen eller starten av föräldraskapet inte blir som vi tänkt oss och att känslor av ledsenhet och energilöshet tar över i vardagen. Då är det hjälpsamt att tala om dessa känslor, få stöd och hjälp, reda ut frågor och kunna gå vidare.


Maternity blues ”blues” är den ofta förekommande gråtmildhet och oro som uppstår de första dagarna efter födelsen och går över inom första veckan. Depression/depressiva besvär förekommer hos ungefär var 8:e kvinna. De flesta av dessa depressioner är av lättare slag och den nyblivna mamman kan sköta om sitt barn utan problem men det är påfrestande och tungt när vi förväntar oss glädje och lättnad. Nyblivna pappor kan också bli deprimerade i samband med födelsen. Oftast går depressionen över av sig själv men psykoterapi påskyndar förbättringen och är en effektiv behandling. För de flesta räcker det med några få samtal för att få till stånd den självläkande processen.Välkommen att boka tid enskilt eller som par!

Skulptur av Elin Sjöö 2004

© Lena Fransson 2019

0730 22 46 25

 

 

 

lena@medhypnos.se

Lena Fransson

S:t Larsgatan 25A

582 25 Linköping