Parterapi

Lena Fransson   Leg Barnmorska   

         Leg Psykoterapeut

Tala med varandra och dela tankar och känslor!

 

Parrelationen påverkas under graviditet och efter förlossningen. Ibland märker vi först när vi blir föräldrar att vi har med oss olika erfarenheter och förväntningar på varandra. Anknytningsmönster är något som grundläggs tidigit i livet och påverkar våra relationer. Det händer att vi fastnar i gamla invanda beteenden och att våra behov krockar.

 

Det kan var till hjälp att samtala med varandra tillsammans med en tredje part som kan vägleda och visa på verktyg för att komma ur negativa mönster och få till en förändring.

 

Så här kan det kännas:

 

Vi har svårt att prata med varandra.

 

Vi förstår inte varandra.

 

Vi har olika bakgrund utifrån vår uppväxt och det påverkar vår relation.

 

Vart tog sexlusten vägen?

 

Vad hände med vår relation när vi fick barn?  Hur kan vi utveckla vår parrelation när vi blir föräldrar?

 

 

 

Välkomna att boka tid för parsamtal!

© Lena Fransson 2019

0730 22 46 25

 

 

 

lena@medhypnos.se

Lena Fransson

S:t Larsgatan 25A

582 25 Linköping